programmaticad.nl is for sale!
ProgrammaticAd.nl - Op de Nederlandse Advertentie markt is Programmatic de Norm! 9 van de 10 publishers verkopen al meer dan de helft van hun ad inventory via programmatic ad platformen.

Waarom? Programmatic Ads zijn een zeer krachtig middel voor adverteerders doordat het complexe marketing processen automatiseert en het daardoor mogelijk maakt relevanter en contextuel te communiceren in real-time met een doelgroep. Letter vertaald, het vooraf programmeren van advertenties om een gedefineerd doel en uitkomst te realiseren.

Programmatic Ads bestaan ​​uit een breed scala van marketing automation technologieën die de aankoop, distributie, publish en optimalisatie van media inventory automatiseert. De uitkomst voor de digitale marketeer anno 2015!

Mogelijke toepassingen: Een marketing agency. Een bedrijf. Een app. Een advertentie netwerk. Een blog.
Categorieën: Advertensies, Marketing, Media, Automation
Zoekwoorden: programmatic, programmatisch, ad, ads, advertensies, media, marketing, reclame, real-time, RTB, marketing, context,

Make an offer!
(* Required fields.)

Or tell your friends!